Anti-Trust Charter

Het Anti-Trust Charteris eenverklaring van commitment. Het versterkt Meyer Moving, de FIDI organisatie, het FAIM programma, en alle leden door duidelijk te maken wat een FIDI lid onderscheidt van niet-FIDI bedrijven.

Wat is eenkartel?

Een kartel is een overeenkomst, gemeenschappelijke praktijk of samenzwering tussen concurrenten om prijzen vast te stellen, onderling afgestemde tenders in te dien en, het delen-of verdelen van markten en meer in het algemeen, concurrentie te beperken. Een kartel wordt in het meest recht beschouwd als de meest impertinente schending van Anti-Trust wetgeving, die kan leiden tot zowel het opleggen van aanzienlijke boetes als, in bepaalde rechtsgebieden, strafrechtelijke sancties.

Meyer Movingzal geen kartel gedrag toestaan

Meyer Moving respecteertde Anti-Trust wetten-en regels in de landen waarin zij opereren en vereist dat zijn leden hetzelfde doen. Betrokkenheid bij een kartel is onacceptabel. Het is tegen FIDI’s kernwaarden van vrij-en eerlijk concurreren gebaseerd opde toegevoegde waarde van zijn producten en diensten. In het meeste recht iser wet-en regelgeving die kartel gedrag bestraffen. Deze wetten en regels zijn gemaakt om vrije een eerlijke competitie te promoten en om de cosumenten te beschermen. Anti-Trust compliance programmas zijn er om kartels op te sporen en te voorkomen.

Vastleggingaan de FIDIwaarden

Bij het akkoord gaan met- en toezeggen totdit charter, verbindt Meyer Moving zich ertoe:

 1. Nooit direct of indirect (via derde partijen met inbegrip van agenten, toeleveranciers of klanten) contact te maken met een daadwerkelijke- of potentiele concurrent of andere derde partij, met het doel zich bezig te houden met kartel gedrag.
 2. Nooit voorstellen of akkoord gaan met een overeenkomt, hetzij direct of indirect, formeel-of informeel, met een daadwerkelijke- of potentiele concurrent, m.b.t. concurrentie-gerelateerde zaken met inbegrip van:
  • Prijsbepaling
  • Delen-of verdelen van markten, klanten of gebieden
  • Manipulatie van een concurrerend aanbestedingdproces

   

 3. Melden van elk teken van- of initiatief tot ongepast concurrentiebeperkend zakelijk gedrag door een daawerkelijke-of potentiele concurrent in overeenstemming met onze interne rapportage procedure, met inbegrip van-maar niet beperkt tot het melden aan onze juridische afdeling en/of de relevante Anti-Trust autoriteiten.
 4. Niet deel hebben aan een vergadering van een ondernemersorganisatie waarin vertrouwelijke concurrentie-gerelateerde zaken worden besproken. Als zulke onderwerpen aan bod komen tijdens een vergardering, moeten medewerkers van FIDIleden meteen vragen tot het beeindigen van de discussie. Indien dit niet gebeurd zullen ze de vergadering moeten verlaten en vragen om dit op te nemen in de notulen van de vergadering.
 5. Ervoor zorgen dat alle interne-en externecorrespondentie, inclusiefe-mails, berichten,documenten, discussiesen officiele verklaringen geen uitspraken bevatten die verkeerd geinterpreteerd kunnen worden door derde partijen ofAnti-Trust autoriteitenen rechterlijke machtin de context van eenmogelijkAnti-Trust onderzoek.
 6. Het behouden van een onafhankijk beoordeling bij de prijsbepaling of verkoop van producten of diensten.
 7. Het beperken vanbesproken informatietijdens onderhandelingen met-of bekend gemaakt aan concurrenten of derde partijen, tot datgene wat strikt noodzakelijk is voor hetafronden of beoordelen van een transactie.

Voor vragen en informatie kunt u uw verzoek sturen naar:

Meyer Moving
Cas Coraweg 69
Willemstad, Curacao
Tel: +5999-843 4766
Fax: +5999-7385067
Mail: info@meyermoving.com